EDS 2012/2013

Invisible bridges


Ronny a Nikola

Projekt Invisible bridges alebo tiež neviditeľné mosty sme začali realizovať v roku 2012. V rámci tohto projektu sme hosťovali dvoch dobrovoľníkov z Nemecka a Srbska. Ronny Heimberger začal projekt v septembri 2012 a ukončil projekt v auguste 2013. Pomáhal pri všetkých aktivitách v našom nízkoprahovom centre a pri výučbe nemeckého jazyka na Prvom Slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej. Nikola Petrović začal projekt v novembri 2012 a ukončil projekt v máji 2013. Pomáhal pri všetkých aktivitách v našom nízkoprahovom centre.

EDS 2013/2014

Link local

Diana, Nuria a Charlotte

Projekt Link local priamo nadväzoval na projekt Invisible bridges a začal sa v júni 2013. V rámci tohto projektu sme hosťovali 3 dobrovoľníčky cez program Európska dobrovoľnícka služba / EDS /. Diana Budjačová k nám prišla z Českej republiky, Charlotte Hechler z Nemecka a Nuria Oliva Reverte prišla zo Španielska. Dobrovoľníčky pomáhali pri aktivitách v Nízkoprahovom centre Jordán. V rámci tohto projektu sme spolupracovali s Prvým slovenským literárnym gymnáziom v Revúcej, Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej, Špeciálnou základnou školou v Jelšave a Materskou škôlkou v Jelšave. Projekt bol ukončený v auguste 2014.

EDS 2014/2015

Across communities a Building bridges

Juan

Lilian a Charleen

Projekty Across communities a Building bridges priamo nadväzovali na projekt Link local a začali sa v septembri 2014. V rámci týchto projektov sme hosťovali 3 dobrovoľníkov cez program Európska dobrovoľnícka služba / EDS /. Lilian Freuding k nám prišla z Nemecka, Juan Ávila Navió prišiel zo Španielska a Charleen Boldt k nám prišla z Nemecka. Dobrovoľníci pomáhajú pri aktivitách v Nízkoprahovom centre Jordán. V rámci týchto projektov spolupracujeme s Prvým slovenským literárnym gymnáziom v Revúcej, Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej, Špeciálnou základnou školou v Jelšave. Projekt boli ukončené v septembri 2015.

EDS 2015/2016

Skills for life

Lisa

Zane

Projekt Skills for life priamo nadväzoval na projekty Building bridges a Across communities a za al sa v septembri 2015. V rámci tohto projektu sme hosťovali 4 zahraniných dobrovoľníkov cez program Erasmus+. Sabrina Chantreau k nám prišla z Francúzska, Zane Rituma z Lotyšska, Lisa Hildegard Kaum z Rakúska a David Esteban Sánchez Jimenez prišiel zo Španielska. Dobrovoľníci pomáhali pri aktivitách v Nízkoprahovom centre Jordán. V rámci tohto projektu sme spolupracovali s Prvým slovenským literárnym gymnáziom v Revúcej, Gymnáziom Martina Kukuína v Revúcej, Základnou školou v Jelšave a Materskou škôlkou v Jelšave. Projekt bol ukonený v auguste 2016.

Sabrina

David

EDS 2016/2017

Step up

Maria, Raul, Roxana, Davide a Valentin

Hannah

Projekt Step up priamo nadväzoval na projekt Skills for life. S jeho realizáciou sme začali v Auguste 2016. V rámci tohto projektu sme hosťovali 6 zahraničných dobrovoľníkov cez program Erasmus+. Davide Madeddu prišiel zo Sardínie, Hannah Köhler z Nemecka, Maria Inês Fraga z Portugalska, Raul Sanchez Martinez zo Španielska, Roxana Gavrilut z Rumunska a Valentin Rupp z Nemecka. Dobrovoľníci pomáhali pri aktivitách v Nízkoprahovom centre Jordán. V rámci tohto projektu sme spolupracovali s Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej, Základnou školou v Jelšave. Projekt bol ukončený v Septembri 2017.

EDS 2017/2018

Crossroads

Victor, Thibault, Miro, Lea, CG, Carmen a Maëlys

Projekt Crossroads priamo nadväzoval na projekt Step up. S jeho realizáciou sme začali v Auguste 2017. V rámci tohto projektu sme hosťovali 6 zahraničných dobrovoľníkov cez program Erasmus+. Gudbjorn Gudjonsson prišiel z Islandu, Carmen Guadalupe Prado Borrachero zo Španielska, Victor Holenka z Francúzska, Lea Weitz z Nemecka, Maëlys Lecomte z Francúzska a Thibault Rigollet z Francúzska. Dobrovoľníci pomáhali pri aktivitách v Nízkoprahovom centre Jordán. V rámci tohto projektu sme spolupracovli s Gymnáziom Martina Kukučína v Revúcej a Základnou školou v Jelšave. Projekt bol ukončený v Septembri 2018.